Certificaten te koop

Vlak naast de waterzuivering in Haaren is eind 2020 een zonnepark tot stand gekomen met ruim 2100 panelen onder de naam ‘Zonnemaatje Nemerstroom’. VET-Vught en coöperatie HOT (voorheen gemeente Haaren) hebben destijds het initiatief genomen voor dit zonnepark. De ongeveer 165 certificaathouders uit Vught, Haaren, Helvoirt, Cromvoirt en Esch zijn door middel van de aanschaf van certificaten ‘eigenaar’ van een aantal panelen en profiteren naast de opbrengst van de verkoop van de stroom ook van de voordelige Postcoderoos-regeling. Daarmee krijgen ze via hun energieleverancier de energiebelasting jaarlijks terug. Een ideale manier om toch zonnepanelen te hebben als je daar zelf niet de mogelijkheid voor hebt met je eigen huis of thuis niet afhankelijk wilt zijn van de salderingsregeling.

De ruim 2100 panelen hebben een goede opbrengst gehad de afgelopen 3 jaar. In 2022 was er een hoge opbrengst van ruim 600.000 kWh omdat dit een goed zonjaar was. Afgelopen jaar 2023 was een gemiddeld jaar met een opbrengst van ruim 560.000 kWh. Nog steeds fors meer dan de 520.000 kWh waarmee was gerekend bij de start. Vanaf deze start eind 2020 hebben de 165 bewoners uit Vught, Haaren en omgeving inmiddels door hun deelname aan deze duurzame zonne-opwek ruim 1 miljoen kilo CO2 uitstoot bespaard!

Het project is bij de start in 2019 erkend als een zogenaamd Postcoderoos-project. Dat betekent dat leden van Zonnemaatje Nemerstroom tot een maximum van 10.000 kWh opwek een teruggave krijgen van de energiebelasting (incl BTW). Dit is een door de Belastingdienst gegarandeerde voordelige regeling tot 2035. Het gaat bij Zonnemaatje om de postcodes: 5074/5076/5151/5251/5261-62-63-66-68/5282/5296.

Naast deze opbrengst keert de coöperatie jaarlijks dividend uit over de opbrengst van de verkoop van de stroom (minus de kosten voor onderhoud en dergelijke). Zonnemaatje heeft in 2023 een goed contract met GreenChoice kunnen afsluiten die de stroom van het park afneemt in 2023 en 2024.

Aanmelding voor aankoop certificaten
Door onder meer verhuizing en overlijden zijn er certificaten in de aanbieding gekomen en heeft het bestuur besloten om de mogelijkheid te openen om nieuwe leden toe te laten. De leden kunnen deze certificaten vanaf 1 juli 2024 kopen. De waarde van een certificaat op die datum is ongeveer € 200. Woont u in een van bovenstaande postcodegebieden en wilt u meedoen aan een collectief van duurzame opwek? Kijk dan op www.zonnemaatje.nl/nemerstroom voor alle informatie en voorwaarden.

Op dinsdag 25 juni houdt de Coöperatie Zonnemaatje Nemerstroom haar jaarlijkse ledenvergadering. Na het afhandelen van de agenda zal er een inleiding worden gehouden door een bestuurder van het Waterschap (waar Zonnemaatje de grond van pacht) over duurzaam waterbeheer. Doordat de salderingsregeling steeds verder zal worden afgebouwd word deelname in een postcoderoosproject steeds interessanter. De belastingdienst garandeert namelijk dat je vanaf de startdatum van het project 15 jaar lang zonder wijzigingen gebruik mag maken van de postcoderoosregeling.

Mocht u interesse hebben om aanwezig te zijn op deze jaarvergadering of wilt u zich aanmelden om lid te worden dan kunt u een mail sturen aan: secretaris@zonnemaatje.nl