FAQ 11

Wat heeft Zonnemaatje te maken met HOT en/of VET? 

De Haarense energiecoöperatie DEH (inmiddels overgegaan in HOT) en de Vughtse energiecoöperatie VET hebben samen het initiatief genomen om Zonnemaatje te starten. Inmiddels zijn er twee coöperaties actief onder de noemer Zonnemaatje, zie hier.
Vanuit een actieve projectgroep met leden van VET en HOT (v/h DEH) is alles voorbereid. De statuten van energiecoöperatie Zonnemaatje Nemerstroom zijn binnen de projectgroep voorbereid en alle certificaten zijn bij aanvang verkocht.
Leden van de projectgroep zaten in het oprichtingsbestuur.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Zonnemaatje Nemerstroom op 10 oktober 2020 zijn nieuwe bestuursleden benoemd. Energiecoöperatie Zonnemaatje Nemerstroom staat formeel los van HOT en VET, maar werkt nauw samen met beiden om wederzijdse doelstellingen te bereiken op het gebied van zonne-energie. 

Update: mei 2024