FAQ 4

Wat is de opbrengst van mijn certificaten?

De door jou aangekochte certificaten kunnen naast een bijdrage aan een lokale groene energieopwekking op twee manieren financieel iets voor jou opleveren:

  1. Als lid krijg je gedurende 15 jaar de (door jou via jouw energierekening bij jouw eigen energieleverancier betaalde) energiebelasting teruggestort over de opgewekte stroom die via jouw certificaten is opgeleverd. Als maximum geldt hierbij je eigen jaarlijkse verbruik. Dat bedrag ontvang je van de energieleverancier en niet van de coöperatie.
  2. Daarnaast ontvang je jouw deel van de opbrengst uit de verkoop van de opgewekte stroom, na aftrek van de kosten van de coöperatie. Jaarlijks bepalen de leden van de coöperatie wat er uitgekeerd wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze uitkering noemen we een dividend.

Naast bovenstaande vergoedingen zijn er een aantal energieleveranciers waar de coöperatie een margevergoeding van kan ontvangen. Een overzicht van deze leveranciers is terug te vinden op de website van zonmonitor. De margevergoeding is een opbrengst voor de coöperatie die meeweegt bij het bepalen van de hoogte van een eventueel dividend.