FAQ 5

Wat moet ik doen om de teruggave van energiebelasting aan te vragen?


De teruggave van energiebelasting ontvang je als certificaathouder (lid) na afloop van een volledig kalenderjaar. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Het jaar 2022 is al helemaal afgerond.

Voor het jaar 2023 heeft het bestuur alle gegevens aangeleverd bij Energie Samen, een organisatie die voor heel veel energiecoöperaties werkt.
Energie Samen heeft op 29 maart 2024 alle energieleveranciers van onze leden op de hoogte gebracht van de terug te betalen energiebelasting over 2023.
De energieleveranciers gaan hier op heel verschillende manieren mee om. Energie Samen gaat proberen duidelijkheid te krijgen hoe het per leverancier gaat. Nu is dat nog niet bekend.

Je mag het bedrag dat je terugkrijgt, wel ergens in de loop van het jaar verwachten.
Bijna alle energieleveranciers doen mee aan de postcoderoosregeling.

Je ziet dit in de loop van het jaar niet terug op jouw maandfacturen bij jouw energieleverancier.
Ook niet op de eindafrekening van jouw energieleverancier van het voorafgaande jaar.

Belangrijk

Het is heel belangrijk om mutaties (zoals een verhuizing of een verandering van energieleverancier) meteen aan te brengen in Econobis. Dit kan in het klantenportaal van Econobis door in te loggen op deze website. Verandering van energieleverancier kan alleen door de leden zelf gedaan worden. Een adreswijziging kan ook doorgegeven worden aan secretaris@zonnemaatje.nl 

Update: mei 2024 (volledig herzien)