FAQ 7

Ik wil graag certificaten bijkopen, kan dat?

Je hebt als lid, certificaathouder, het recht om certificaten te kopen als andere leden hun certificaten willen verkopen. De behoefte om te verkopen wordt bij het bestuur bekend gemaakt.

Alle leden van de coƶperatie worden door het bestuur per e-mail in kennis gesteld van de mogelijkheid om certificaten over te nemen van een ander lid. Als er meer belangstelling (vraag) is dan aanbod dan verdeelt het bestuur op basis van evenredigheid het aanbod onder de vragers.

Als je dus certificaten wilt bijkopen moet je de e-mails van Zonnemaatje goed volgen en op het juiste moment jouw belangstelling kenbaar maken. In eerste instantie hielden we een wachtlijst bij, maar daar zijn we vanaf gestapt, omdat op het moment dat zich een aankoopmogelijkheid voordoet mensen vaak geen belangstelling (meer) hebben.

In 2021 en 2022 is in totaal zo’n 3-4 keer een aanbod geweest van certificaten. In alle gevallen waren er meer vragers dan aanbod. In 2023 en 2024 was er bij de leden juist weinig belangstellingsoor de aangeboden certificaten. Wij willen onze leden vragen verkoop van certificaten te beperken tot onverwachte, persoonlijke, omstandigheden.

Update: mei 2024