Onze projecten

Onder de naam Zonnemaatje is tot nu toe één project gerealiseerd en in bedrijf:

Zonnemaatje Nemerstroom

Onder de naam Zonnemaatje worden vergelijkbare zonneprojecten ontwikkeld.

Eind 2022 was de inschrijving voor een tweede Zonnemaatje project. Binnen enkele weken waren alle beschikbare certificaten verkocht.

Zonnemaatje Duinboeren 

Als over nog meer projecten informatie beschikbaar komt dan zullen nieuwe project(initiatiev)en op deze pagina worden vermeld.

Tevens vermelden we dan hoe u daarvoor kunt inschrijven.

Zonnemaatje Nemerstroom

De zonneweide ligt op het terrein van de rioolwaterzuivering van Waterschap de Dommel in Haaren. De naam Nemerstroom is gekozen omdat de zonneweide grenst aan het stroomgebied van de Nemer. Deze beek slingert over het naburige landgoed Nemerlaer, vlak langs de zonne-installatie die stroom opwekt.

Onderstaand filmpje geeft een korte indruk hoe de beek de Nemer stroomt.

De Nemer

Rondom het terrein van de zuiveringsinstallatie en het zonneveld kun je prachtige wandelingen maken in de natuur.
Het onderstaande kaartje helpt om m.b.v. de wandelknooppunten een route samen te stellen. Het zonnepark ligt tussen de knooppunten 36 en 40 langs de groen-witte route.

.

Het zonnepark is eind 2020 gebouwd. Het werk is op 16 november begonnen. Zo’n 2 weken later waren alle 1920 zonnepanelen geplaatst op de metalen staanders die in het veld zijn geplaatst. Vlak voor de Kerstdagen 2020 is het zonnepark technisch in gebruik genomen en is de eerste stroom geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.
Begin 2021 stond in het teken van afwerking op locatie en het afwerken van laatste technische details.  
De twee foto’s hierna zijn op 27 november 2020 genomen: 

Zonnemaatje Nemerstroom werkt volgens de wettelijke “Regeling Verlaagd Tarief”, ook wel PostCodeRoos (PCR)-regeling genoemd. Je leest er alles over op de pagina Hoe werkt het?

Mensen die wonen in de volgende postcodegebieden kunnen meedoen:
Biezenmortel 5074; Haaren 5076; Drunen 5151; Vlijmen 5251; Vught 5261, 5262 en 5263; Cromvoirt 5266; Helvoirt 5268, Boxtel 5282; Esch 5296.

Het postcodegebied bestaat uit twee postcoderozen: Project Nemerstroom 1 en Project Nemerstroom 2, met dezelfde voorwaarden en rendementen.

Opweklocatie
RWZI Waterschap De Dommel,
Oisterwijksedreef 1b
5076 NA Haaren
Partners
Huis en Omgeving in Transitie (HOT), Vughtse Energie Transitie (VET) en Waterschap de Dommel
Uitvoerder
Hoppenbrouwers Techniek
Afnemer stroom
Greenchoice (sinds september 2023),
Administratie
Econobis – EnergieSamen

Enkele cijfers over het project Nemerstroom:

  • 1920 zonnepanelen
  • Oost-West opstelling
  • 2103 certificaten van 250 kWh
  • € 262,- per stuk
  • Jaarproductie installatie 525.750 kWh

Certificaathouders kunnen via hun gebruikspagina van Zon op Nederland specifieke gegevens inzien, details wijzigen en informatie opvragen.

Alle informatie over het project is samengebracht op de pagina Achtergronddocumentatie.
De veelvoorkomende vragen van certificaathouders vind je hier.

Informatiebrochure Deze is verstrekt aan iedereen die zich heeft ingeschreven als certificaathouder. Je vindt hierin alle benodigde zakelijke en financiële informatie

Partners


Zonnemaatje Duinboeren

Op 9 december 2021 vond de ‘kick-off’ plaats van de uitvoering van dit tweede Zonnemaatje project.
Bij vier boeren, gevestigd in de omgeving van de Loonse & Drunense Duinen, gaan we daken van hun stal of schuur vol leggen met zonnepanelen en duurzame stroom produceren.

Vanaf 1 december 2022 kon je inschrijven voor de projecten bij Cees Schoenmakers in Haaren, Bart van Ekkendonk in Loon op Zand, Joost Leijten in Helvoirt en Gerard Manders in Helvoirt.
Inschrijven kon via het digitale inschrijfformulier.
Op 21 december 2022 hebben we mogen constateren dat in alle vier de postcoderozen voldoende deelnemers zijn gevonden voor de 1.800 certificaten. 

Voor mensen die hebben ingeschreven is het belangrijk dat ze ook de volgende documenten goed hebben doorgenomen:
Informatiebrochure
Deelnemersovereenkomst
SCE-reglement

De statuten van coöperatie Zonnemaatje Duinboeren vind je door hier te klikken.

Hieronder vind je de vestigingsplaatsen van de boerderijen die stroom op hun daken gaan opwekken, de zogenaamde “opwek”locaties: 


 5076 – Haaren – Cees Schoenmakers

5175 – Loon op Zand – Bart van Ekkendonk (De Lachende Ooi)

5268 – Helvoirt – Gerard Manders (Assembly Stables)

5268 – Helvoirt – Joost Leijten

                                                                                                     


Bovenstaand zie je het ‘Postcoderoos boeket’ van Zonnemaatje Duinboeren. De postcodes binnen de gekleurde lijnen zijn toegewezen aan Zonnemaatje Duinboeren.

Een aan te schaffen certificaat kost € 100,=.

Veel gestelde vragen worden beantwoord onder deze link.

Op onderstaande daken komen onze panelen te liggen.

Cees Schoenmakers in Haaren. Er liggen al enkele zonnepanelen op het dak, die door hem zelf zijn gelegd voor eigen gebruik
Bart van Ekkendonk in Loon op Zand
Joost Leijten in Helvoirt
Gerard Manders in Helvoirt