FAQ 17


Wat valt er te zeggen over het tijdstip waarop in 2023 de energiebelasting is uitbetaald?

Voor het jaar 2023 heeft het bestuur alle gegevens aangeleverd bij Energie Samen, een organisatie die voor heel veel energiecoöperaties werkt.
Energie Samen heeft op 29 maart 2024 alle energieleveranciers van onze leden op de hoogte gebracht van de terug te betalen energiebelasting over 2023.
De energieleveranciers gaan hier op heel verschillende manieren mee om. Energie Samen gaat proberen duidelijkheid te krijgen hoe het per leverancier gaat. Nu is dat nog niet bekend.

Het is daarom verstandig, zelf in de gaten te houden of de energiebelasting over 2023 wordt terugbetaald. Zie ook de beantwoording bij vraag 5.

Update: mei 2024 (volledig herzien)